Filozofią działania GEMINO jest budowanie trwałych relacji z Klientami przez rzetelne i efektywne wspieranie realizacji ich planów rozwojowych.
Celem naszej współpracy z Klientami jest dostarczenie profesjonalnych rozwiązań doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji infrastrukturalnych, produkcyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

więcej

Oferta

Dla samorządów

 • Wnioski o dofinansowanie

 • Studia wykonalności

 • Biznesplany

 • Strategie rozwoju

 • Plany gospodarki niskoemisyjnej

 • Plany finansowe

Dla firm

 • Wnioski o dofinansowanie

 • Studia wykonalności

 • Biznesplany

 • Strategie rozwoju

 • Strategie marketingowe

 • Analizy opłacalności inwestycji

 • Wycena przedsiębiorstw

 • Modelowanie finansowe

 • Pozyskiwanie inwestorów i środków inwestycyjnych

Dla nauki

 • Wnioski o dofinansowanie

 • Wyceny technologii

 • Opracowywanie strategii komercjalizacji

 • Biznesplany i studia wykonalności projektów

 • Badania rynku i konkurencji

Projekty

Projekty badawczo-rozwojowe

Pozyskujemy dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe firm i jednostek naukowych polegające na opracowaniu i rozwoju nowych, innowacyjnych produktów i technologii, w tym na budowie prototypów.

Projekty ekologiczne / OZE

Wspieramy przedsiębiorstwa oraz JST w aplikowaniu o dotacje na zwiększenie efektywności energetycznej ich obiektów oraz zmniejszenie emisji CO2 poprzez m.in. produkcję energii z OZE, kompleksową termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia.


%

Projekty inwestycyjne

Pozyskujemy dotacje umożliwiające przedsiębiorstwom zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, rozwiązań informatycznych oraz budowę obiektów produkcyjnych w oparciu o wdrażane innowacje produktowe lub technologiczne.

MisjaMisją firmy GEMINO jest świadczenie podmiotom prywatnym i publicznym kompleksowych usług doradztwa gospodarczego i europejskiego, które skoncentrowane są na skutecznym pozyskiwaniu finansowania inwestycji rzeczowych, ICT, infrastrukturalnych, proekologicznych oraz projektów badawczo-rozwojowych.


Klienci

 • Logo 1
 • Logo 2
 • Logo 3
 • Logo 4
 • Logo 5
 • Logo 6
 • Logo 7
 • Logo 8
 • Logo 9

Kim jesteśmy

Grzegorz Trela

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z ubieganiem się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, w szczególności projektów związanych z badaniem i wdrażaniem innowacji produktowych i technologicznych w przedsiębiorstwach.


Praktyczne doświadczenie w doradztwie gospodarczym zdobył opracowując na zlecenie inwestora finansowego wyceny i analizy rynku dla start-up’ów.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na dwóch specjalnościach: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa oraz Biznes międzynarodowy. Jest również stypendystą uczelni Fachhochschule Osnabrueck w Niemczech.

Dawid Trojanowski

Praktyczne doświadczenie zdobył podczas pozyskiwania finansowania ze środków europejskich i krajowych na projekty badawczo-rozwojowe oraz infrastrukturalne.


Posiada bogate doświadczenie w doradztwie gospodarczym specjalizując się w opracowywaniu biznesplanów na potrzeby kredytów inwestycyjnych oraz wycen i analiz rynku dla start-up’ów ubiegających się o pozyskanie finansowania na rozwój biznesu. Śledzi na bieżąco branżę nowych technologii IT oraz światowe trendy na rynku start-up’ów.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalności Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa.